UW ADMINISTRATIE IS ONZE ZORG

Home » Administraties

uw Administratie

Zelf doen

Zelf doen!
Je bent als ondernemer verplicht een administratie bij te houden. Hoe je dat doet mag jezelf weten, als het maar te controleren valt. Dus of jij dat nu nog (ouderwets) op papier doet, of via een programma, dat is aan jou.
Met een boekhoudprogramma heb je minder kosten voor je boekhouder en ben je minder tijd kwijt aan je administratie.
Je kunt er voor kiezen om je hele administratie door ons te laten uitvoeren.
Inclusief opmaken jaarrapport en de aangiften BTW en inkomstenbelasting.

Online Boekhouden

Online boekhouden!

Wij bieden de ondernemer welke nog geen boekhoudprogramma heeft, of een nieuw programma zoekt de mogelijkheid om gebruik te maken internetboekhouden. Hiervoor kunt u bij ons een abonnement afsluiten, voor een vast bedrag per maand.
Wanneer u gebruik maakt van internetboekhouden, hoeft u niet te investeren, en bent u ook geen onderhoudskosten verschuldigd. U kunt toegang krijgen tot uw boekhouding vanaf elke pc met een internetaansluiting.

Ook hoeft u geen back-up te maken.
Op het moment dat u uw administratie bijwerkt, dan werkt u rechtstreeks op onze server. Hierdoor kunnen wij direct meekijken en evt. correcties aanbrengen.

Wanneer ondersteuning nodig is, zien wij ook precies wat u doet.

  Een combinatie

Een combinatie!

Wij doen de administratie samen met de klant, we kunnen beiden gegevens invoeren.
Bijvoorbeeld de klant voert zelf de administratie, wij controleren en wijzigen waar nodig.

Of wij doen uw administratie en u krijgt de mogelijkheid om de gegevens in te zien.

Per administratie kunnen we een samenwerkingsvorm kiezen.

 

Wij werken met E-boekhouden.nl.

U kunt 24/7 boekingen doen en u hebt altijd inzage in uw administratie.

Bel ons gerust voor meer in formatie.