"meer dan alleen cijfers"

Jaarrekening

Opstellen en bespreken jaarrekening
Wij stellen uw jaarrekening op in heldere en begrijpelijke taal.

Daarnaast bespreken we de jaarrekening altijd persoonlijk met u.

Deponeren
Besloten vennootschappen (BV's) zijn verplicht om hun jaarrekening te deponeren bij de Kamer van Koophandel, wij helpen we u graag met het opstellen en deponeren van deze stukken.

Begrotingen en prognoses

Voor het aanvragen van een krediet of het doen van een grote investering is vaak een begroting of prognose nodig.

Wij helpen  u graag bij het opstellen van een realistische en haalbare prognose.

Nut van de jaarrekening

Jaarrekeningen en tussentijdse overzichten zijn belangrijk voor uw onderneming.

Zij geven inzicht hoe het er financieel voorstaat en waar de eventuele knel- en aandachtspunten zijn.
Voor u als ondernemer is het van belang om te weten hoe u er financieel voorstaat.
Ook is de jaarrekening de basis voor de aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting.

Toekomst

De jaarrekening is niet alleen een financieel verslag van uw ondernemersactiviteiten over het afgelopen jaar maar ook het vertrekpunt voor het toekomstige beleid. Als extra pijler voor dit toekomstige beleid kunnen wij samen met u prognoses opstellen en uw strategie bepalen voor de komende jaren.
Wij denken graag met u mee!

Fiscaal Advies

Belastingaangifte
Belastingaangifte doen kan tijdrovend en complex zijn. Als belastingadviseurs zijn wij op de hoogte van de laatste fiscale wet- en regelgeving en zorgen ervoor dat uw belastingaangifte tijdig en op de juiste manier wordt gedaan. U kunt bij ons terecht voor hulp bij de volgende belastingaangiften:

  • inkomstenbelasting
  • vennootschapsbelasting
  • omzetbelasting
  • schenk- en erfbelasting
  • aanvragen van toeslagen